ford brochureware eu MOT13_po_90x90_4c 3x1 2160x720 bb girl_holding_magnifier

Politica de confidențialitate

I. Introducere

Roadhill Automotive este dealer autorizat al Ford, ce actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal pentru activitatile desfasurate la nivel national.

Aceasta politica de confidentialitate este creata cu respectarea cadrului legislativ stabilit de Regulamentul 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, impreuna cu Legea 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului 2016/679 si prezinta modul in care Roadhill Automotive colecteaza, gestioneaza, utilizeaza, prelucreaza si/sau divulga datele dumneavoastra cu caracter personal cand vizitati acest website sau cand colaboram contractual, cand comandati, achizitionati sau utilizati produsele si/sau serviciile oferite de catre societatea noastra.

Pentru orice informatii privind acest document sau datele dumneavoastra cu caracter personal, va stam la dispozitie, si ne puteti contacta, in scris la adresa de e-mail: protectiedate@fordroadhill.ro, sau la adresa Bucuresti, str. Victor Brauner nr. 40K, sector 3, Romania.

Vom raspunde solicitarilor dumneavoastra in termen de 30 de zile de la primirea cererii. Doar in cazul in care exista suspiciuni rezonabile cu privire la persoana care a transmis solicitarea, putem face demersuri suplimentare pentru clarificare, moment in care termenul de raspuns va fi extins pana la 3 luni.

II. Definitii utile

Urmatorii termeni utilizati in cadrul prezentei Politici, vor fi interpretati astfel:

Date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace Politica de confidentialitate Ford Roadhill automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Restrictionarea prelucrarii - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Creare de profiluri inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

Operator - Roadhill Automotive S.R.L., entitate care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Consimtamantul persoanei vizate - orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Autoritate de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Plaforma online - pagina de internet dezvoltata in cadrul numelui de domeniu detinut de catre Roadhill Automotive S.R.L. - www.fordroadhill.ro.

Cookie-urile sunt fisiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastra (computer, tableta sau mobil) atunci cand va aflati pe Internet, inclusiv pe website.

III. Ce date prelucram

Roadhill colecteaza datele cu caracter personal prin intermediul departamentelor sale relevante (exemplu: departamentul de service, departamentul de achizitii) si prin intermediul website-ului www.fordroadhill.ro.

IV. Scopurile prelucrarii

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

Daca avem consimtamantul dumneavoastra expres, informat si exprimat in mod clar, putem prelucra datele dumneavoastra personale pentru:

Roadhill declara ca toate informatiile privind datele dumneavoastra personale sunt tratate in mod confidential si protejate corespunzator. Datele personale sunt pastrate in medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizata.

Depunem eforturile necesare pentru a va anonimiza datele cu caracter personal atunci cand o functie sau un serviciu se poate obtine cu ajutorul datelor anonimizate.

V. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal si retentia datelor dumnevoastra

Roadhill prelucreaza date cu caracter personal in temeiul:

Vom prelucra datele cu caracter personal pana la incheierea perioadei legale de retentie ori a perioadei de retentie declarate, dupa caz, ori pana la solicitarea stergerii acestora, conform prevederilor legale aplicabile. in acest scop se fac verificari pentru stabilirea perioadei de retentie a datelor personale, iar datele ce au depasit perioada sunt sterse in conformitate cu politicile si procedurile interne.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu exista o perioada de retentie legal stabilita, Roadhill declara ca perioada proprie de retentie este de 10 ani.

Roadhill intelege importanta protejarii datelor dumneavoastra personale, motiv pentru care nu va pastra datele dupa expirarea perioadei de retentie, exceptie facand urmatoarele situatii:

VI. Transferul datelor cu caracter personal

In scop contractual, pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii / imputerniciti, carora le divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal:

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi tratate in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania in materie de protectie a datelor si pot fi transferate in afara Uniunii Europene ("UE") si Spatiul Economic European ("SEE"), precum si in state din afara SEE (inclusiv in SUA,). Daca vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara SEE vom asigura cadrul necesar pentru transferul cu respectarea tuturor prevederilor aplicabile. respectiv vom institui sisteme de protectie adecvate pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate in mod corespunzator, indiferent de statul in care sunt transferate. Aceste sisteme de protectie pot include obtinerea unor asigurari contractuale de la orice terta parte care are acces la datele dumneavoastra cu caracter personal cu privire la faptul ca aceste date vor fi protejate prin standarde cel putin echivalente cu cele care protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal de pe teritoriul SEE.

VII. Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru instituirea unui nivel adecvat de securitate pentru datele dumneavoastra cu caracter personal, Roadhill a dezvoltat si aplicat masurile necesare. in plus, vom evalua, verifica si actualiza in mod constant aceste masuri in vederea mentinerii nivelului de protectie si Securitate la un nivel optim.

Periodic verificam si actualizam, daca este cazul, masurile tehnice implementate si organizam sesiuni de instruire a personalului ce are acces la datele personale.

VIII. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul stabileste in mod clar drepturile de care dispune orice persoana ale carei date sunt prelucrate. Astfel, conform dispozitiilor Regulamentului, dispuneti de urmatoarele drepturi:

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa ne contactati la datele mentionate la punctul I al prezentei Politici de confidentialitate.


Daca doriti mai multe informatii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteti accesa urmatoarea adresa web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262. Va sfatuim sa verificati periodic sectiunea Politica de confidentialitate pentru a fi informati cu privire la posibile modificari. Politica poate fi actualizata de catre Roadhill oricand consideram necesar si va fi publicata pe site forma cea mai recenta a acesteia.

1 Prin abonarea la Newsletter ne conferiti dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru va transmite informatii personalizate privind produsele si serviciile noastre.

In orice moment va puteti exercita dreptul de opozitie prin dezabonarea de la Newsletter.