Concurs Facebook Un Weekend cu Ford Puma

Regulament Concurs “Ford Puma, #românderomân”

Perioada Concursului: 21.11.2022 - 27.11.2022.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Ford Puma #românderomân” este ROADHILL AUTOMOTIVE SRL (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul social in Strada Victor Brauner, nr. 40k, Sector 3, București inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9433/2003 Cod Unic de Inregistrare15584218.

Participantii la acest Concurs sunt obligati sa respecte termenele si conditiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la adresa https://www.fordroadhill.ro/ pe toata perioada Actiunii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe pagina de Facebook, accesibila la adresa:https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Concursul se va desfasura in perioada 21.11.2022-27.11.2022, (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”). Inainte de demararea si dupa incetarea duratei Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derularii, dar nu inainte de a anunta public pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

Pentru a fi inscrisi, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti anterior datei de inscriere ;

-sa aiba Permis de conducere Cat. B valabil;

- sa detina cont de Facebook. In cazul in care participantul nu are creat cont de Facebook isi poate realiza unul accesand site-ul www.facebook.com;

- sa intre pe pagina de brand de pe https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/ sa răspundă la întrebarea "Care este primul cuvant care iti vine in minte cand spui Romania?" si sa dea Like Paginii prin apasarea butonului “Imi place” din dreapta sus;

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participare .

La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora. Prin inscriere, participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI:

Concursul se desfasoara numai online, pe pagina web https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/

Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), vor fi inscrisi automat in concurs.

Va fi desemnat 1 singur castigator prin tragere la sorti, dintre toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii concursului, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii in concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris in concurs pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

Mentionam ca Facebook nu are niciun fel de raspundere sau implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea Concursului.

SECTIUNEA 6. PREMIUL ACORDAT:

In cadrul acestui Concurs va fi acordat 1 premiu, constand intr-un test drive pe perioada unui weekend(preluare de la Organizator vineri-predare catre Organizator luni), cu durata de 2 zile, cu modelul Ford Puma 1.0 l EcoBoost 125 CP, M6, ehipare Titanium X. Premiul poate fi utilizat pana cel tarziu la finalul lunii DECEMBRIE 2022, conform unei programari prealabile. Autovehiculul va putea fi utilizat in limita a 600 de kilometri, numai pe teritoriul Romaniei, respectand legislatia rutiera in vigoare. Conditiile de utilizare a modelului Ford vor face obiectul unui contract care va stabili drepturile si obligatiile ce revin utilizatorului autovehiculului. Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Va fi desemnat 1 castigator, prin tragere la sorti cu ajutorul platformei random.org, dintre toti participantii inscrisi. In cazul in care castigatorul nu revendica premiul in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatului, va fi considerat castigator participantul clasat pe urmatoarea pozitie.

Rezultatele vor fi publicate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/ in cadrul unui comentariu dedicat postarii concursului, in cursul zilei de 28.11.2022.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorul are obligatia de a revendica premiul prin transmiterea unui mesaj privat, in termen de 48 de ore, catre Organizator, care va contine datele personale de contact, in vederea validarii.

Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul trebuie sa ajunga prin mijloace proprii la sediul Ford Roadhill Automotive din Soseaua Oltenitei 219, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov intre orele 09:30-16:30. Costurile de transport pana la sediul Organizatorului revin castigatorului. Autoturismul va fi predat castigatorului cu rezervorul plin, celelalte costuri de deplasare revenindu-i castigatorului.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR:

Fiecare participant la Concurs, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in prezentul Regulament Oficial. De asemenea, in momentul receptiei premiului, castigatorul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul) precum si Permisul de Conducere valabil.

Verificari si sanctiuni:

Din dorinta de a nu prejudicia niciun consumator care doreste sa participe la Concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Concurs, Organizatorul poate sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le restrictioneze participarea la Concurs pe toata durata acestuia.

Contestatii: Contestatiile se pot face in termen de 24 de ore de la data anuntarii numelui castigatorului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa vanzari.ford.popesti@roadhill.ro respectiv, nicoleta.georgescu@roadhill.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, datele de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 ore de la data primirii.

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:

Rezultatele împreuna cu inregistrarea video a extragerii vor fi publicate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII:

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant in Concurs; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta BI/CI la ridicarea premiului.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participantii inteleg ca inscrierea in Concurs presupune prelucrarea de date cu caracter personal de catre Organizator, exclusiv in scopul desfasurarii concursului, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor prevazute de lege in sarcina Organizatorului.

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si cu prevederile Legii nr. 190/2018.

Prin participarea la concurs, fiecare participant intelege si accepta ca Organizatorul va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume/ prenume, CNP), date de contact (adresa de domiciliu, telefon, e-mail), datele contului de Facebook (profil, fotografii, datele din sectiunea “Despre”, datele continute in postarile publice. Datele despre contul Facebook vor fi vizibile Organizatorului si vor fi validate exclusiv pentru validarea identitatii, in temeiul interesului legitim al Organizatorului, insa nu vor fi colectate si stocate de catre Organizator.

Organizatorul pastreaza datele cu caracter personal pentru perioada necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, si anume, respectarea si executarea Regulamentului prezentului concurs, urmand ca acestea sa fie sterse dupa implinirea unui termen de 30 zile de la finalizarea Concursului, cu exceptia cazului in care pentru indeplinirea unor obligatii legale sunt necesare durate mai mari de pastrare.

Locul stocarii datelor cu caracter personal este la sediul Ford din Soseaua Oltenitei 219, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov, iar stocarea va fi atat pe suport fizic, cat si electronic, precum si prin intermediul aplicatiilor si al programelor software: contabilitate, evidenta contracte/ facturi, gestiunea societatii, s.a., dupa caz.

Pentru orice informatii privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va stam la dispozitie, si ne puteti contacta, in scris, la adresa de e-mail: protectiedate@fordroadhill.ro Vom raspunde solicitarilor dumneavoastra in termen de 30 de zile de la primirea cererii.

SECTIUNEA 14. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA:

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la actiune pe pagina de facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/ , in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.