Descriere:

Solutionează cererile primite telefonic sau direct de la clienţi, oferind informaţii adecvate în mod politicos şi corect;

Efectuează programarea clienţilor pentru reparaţii;

Solicită actele necesare la prezentarea autovehiculului pentru reparaţii documentele specifice şi verifică daca datele înscrise în acte corespund cu datele de identificare ale autovehiculului;

Înregistrează corect şi complet în sistemul informatic datele despre client şi autovehicul, actualizează de fiecare dată aceste date, dacă este cazul

Efectuează împreună cu clientul recepţia interactivă a autovehiculului şi menţionează solicitările în precomanda, iar constătările și aspectul exterior al autovehiculului în fișa de preluare inclusiv semnatura clientului;

Completează şi tiparește documentele specifice la preluarea autovehiculului şi solicită semnarea de către client pe toate documentele tipărite.

Ține legătura cu clienţii, informându-i asupra stadiului lucrărilor de reparaţie;

Informează clientul referitor la eventualele noi intervenţii necesare a fi făcute şi solicita clientului acceptul de reparație pentru lucrările suplimentare;

Respectă politica companiei;

Cerinţe :

Absolvent (ă) studii superioare (recomandat)

Cunoştinţe bune de limba engleză ;

Operare PC, Ms Office, Internet;

Este flexibil în abordarea diferitelor situatii apărute și capabil să le rezolve competent și definitiv ;

Spirit de organizare, de control, de observare și capacitate de înţelegere a problemelor;

Abilitatea de a gestiona conflicte ;

Persoană responsabilă, flexibilă, orientată către client;

Spirit de intiativa, spirit de echipă;

Abilităţi de comunicare şi negociere;

Eficient, amabil, sociabil;

Are abilitatea de a-și atinge obiectivele;

Permis auto categoria B de minim 2 ani;

Experienţă sau practică constituie avantaj;

Beneficii:

Mediu de lucru modern într-o echipă tânără

Pachet salarial compus din salariu fix + bonusuri